Dao De Dzing "Knyga apie Dao ir De, parašyta Lao Dze"

Dao De Dzing

Knyga apie Dao ir De, parašyta Lao Dze

Iš vokiečių kalbos vertė Zita Mažeikaitė


PIRMOJI DALIS

1

Dao, išreikštas žodžiais,
nėra amžinasis Dao;
vardas, kuriuo galima pervadinti,
nėra amžinasis vardas;
bevardė
dangaus ir žemės pradžia
įvardinta yra visų daiktų pramotė;
todėl:
kas sutramdo aistras,
pamato daiktų paslaptį;
kas aistrų nesuvaldo,
temato daiktų paviršių;
abiejų ta pati prigimtis,
tik vardai skirtingi;
abu drauge priklauso gelmei,
kur už giliausios gelmės gelmė -
visų paslapčių vartai.

Aurelijus Augustinas "Pokalbiai su savimi"

Aurelijus Augustinas

"Pokalbiai su savimi"

Iš lotynų kalbos vertė VAIDILĖ STALIORAITYTĖ

Įvadą parašė DARIUS ALEKNA

 

ĮVADAS

"KALBĖJAUSI PATS - AUGUSTINAS SU AUGUSTINU"

Rašyti apie Augustiną ir jo kurinius visuomet labai sunku, nes apie tai jis pats yra daug ir iškalbingai pasakojęs savo veikaluose, ypač "Išpažinimuose" ir "Pataisymuose". Sunku ir dėl to, kad veik neįmanoma prilygti Augustino raštų įtaigai, dėstomos minties aiškumui bei kalbos grožiui. Tačiau sunkiausia tai, kad, pradėjus kalbėti apie Augustiną, neišvengiamai tenka paliesti labai daug dalykų. Jis pats drąsiai imdavosi vis naujų klausimų, keitėsi, brendo ir augo nepaprastai greitai. Augustinas ieškojo ir rado, beldėsi, ir jam buvo atidaryta. Sąžininga šio giliai į save pasinėrusio žmogaus svarstymų kelionė paliko daugybę ženklų - kūrinių, labai įvairių ir skirtingų. Atrodytų, kas bendra tarp pirmųjų Kasiciake (/Cassiciacum/) parašytų kartais paviršutiniškų, nesklandžių, dirbtinokų filosofinių dialogų "Prieš akademikus", "Apie palaimingą gyvenimą", "Apie tvarką" ar "Pokalbiai su savimi" ir tokių Hipone (/Hippo/) pražydusių mąstymo šedevrų, kaip "Išpažinimai", "Apie Trejybę", "Pradžios knygos tiesioginės prasmės paaiškinimai" ar "Dievo valstybė"? Lyg ir nieko. Išskyrus Augustiną kiaurai užvaldžiusį troškimą, tikrą visa įveikiančią filosofo aistrą pažinti save ir Dievą.

Koranas arba skaitymas balsu

Žodis turi perteikti reikšmę, vienodai suprantamą to žodžio vartotojų. Susidurę su kitos kultūros žodžiais stengiamės rasti jiems atitikmenis savo kalboje. Jeigu reikia, įvedame naujus terminus, apibrėžiančius naujas, iki tol mums nežinomas reikšmes.

Tokiu atveju mūsų kultūra įtraukia kitų kultūrų patirtį ir turtingėja.

Riunoskė Akutagava „Tankmėje“

Tankmėje

Vertė G. K. Ivanickas, 2000

 

Ką apklausos pas teismo valdininką metu pasakė medkirtys

Taip. Tai aš radau lavoną. Šįryt aš, kaip visuomet, patraukiau toliau į kalnus, kad prikirsčiau malkų. Ir štai pakalnės giraitėje radau negyvą kūną. Kur būtent? Maždaug už keturių - penkių tio 1 nuo kelio į Jamasiną. Tai atkampi vieta, kur auga bambukai ir jaunos kriptomerijos.

Kobas Abė „Moteris smėlynuose“

Kobas Abė „Moteris smėlynuose“

Kobas Abe

Moteris Smėlynuose

Jei negrėstų bausmė, pabėgimas neteiktų džiaugsmo.

PIRMA DALIS

l

Meistras ir Margarita

Michailas Bulgakovas

Meistras ir Margarita

--------------------------------------------------------------------------------
Iš rusų kalbos vertė Algimantas Mikuta
Leidykla „Trigrama“, 2004
--------------------------------------------------------------------------------

Eilėraščiai iš "Visa tiesa apie Alisą Meler"

Kalbu apie gražų vyrą,
dailų it jaunas dievas, bet vyrą nejauną:

blausiai švytintis, kaip jaunas dievas,
aštrus ir sausas, kaip vėjas,
žvilgsnį apblausiantis dievas aguonų
ir vokus klijuojantis miego niūniuojantis dievas

žvarbią kovo mėnesio kaktą
rūsčios upės vagoja
kerta tamsiai mėlynos gyslos
smilkinius, lipnius kaip vėjas gegužy.
nuostabos raukšlės ir rūpesčio raukšlės
kryžiuojas, tvoskia vėjas birželio
į įkaitusį narvą kaktos.

4 eilėraščiai iš 2005-11-18 "Literatūros ir Meno"

Bubinas

(medinis graižas aptrauktas oda, kuri pritvirtinta lankais ar virvėmis, įtempta varžtais ar bruzgulais. Tiek signalinis (pranešantis laidojimo dieną), tiek pramoginis (šokiams draug su armonika) dažniausiai dirbintas iš šuns, kurio kailis tvirtas, o vogto – dar ir pigus.)

mano oda neprakaituodavo visas
karštis stebint lakstančias moteris iš vidurių debesim
nuo liežuvio pakildavo šitoks rūkas pievose
vakaro blyksniai geltonos akių
žvakelės pagrabinių žvakių kūleliai ridena kas
vakarą žvangantį nerimą įsitempus lenciūgo styga
sargybinis griovelis kiemo apkasų šliūžė suku ir suku
džeržgiančią rylą raižau kiemą kaip cypiantį stiklą
dvi dešimtys stiklo ledo rėžtukų keturiose įkaitusių letenų
pagalvėlėse, šunta pagalvė glitus marinamo prakaitas
neglostė manęs nelaikau glamone tų spyrių vienintelis
meilus balsas mėtantis ėdalą nuslopo po dulkančiu audiniu
kibūs pirštai prie paausio pirštai atleidžiantys pavadį
atlaidų dieną bažnyčioj visi gaspadoriai
švilpteli šliopteli liuoksi atgijus virvė nuo šieno prėslo
veržias inkštimas pro užsisklendžiančią neisiu neseksiu įsispiriu kojom
traškėdamos vėl atsitiesia takažolės ir sausgyslėti
trauklapiai atgniaužia suglamžytus delnus
šypsaus plačiai atsimerkęs šypsaus ilgai ir raudonai
šliaužia kailiu žole šliaužia smėlis ir pjuvenos kibianagės
šliaužia kailiu tamsa peilio iltys malkinės urvas jauno šutas ir vėstantis
šunšunio dvokas
juodos letenos berno – atlaiduos tik baltom pirštinėlėm
atlaiduos vieno trūksta vėliavnešio
ties kulnais jau širdis kulno sausgyslės

Geležinis kulnas

Džeko Londono utopinis romanas „Geležinis kulnas" JAV išleistas 1908 metais.

„Geležinio kulno" įkvėptas 1949 metais Džordžas Orvelas parašė romaną „1984" .