Vladimir Serkin

Vladimiras Serkinas (Владимир Павлович Серкин) gimė 1955 metais. Vidurinę mokyklą baigė Magadane. Išspausdino per 130 mokslinių ir mokslinių – metodinių darbų, jų tarpe – tris psichosemantikos vadovėlius su federaliniu grifu („Rekomenduota“...), monografijų, mokslinių straipsnių.

Grožinis kūrinys – knyga „Šamano kvatojimas“ („Šamano laisvė“) rusų kalba išleista 24 kartus, 3 kartus – vokiečių kalba. 

Daugiau

Vladimir Serkin

Noch keine Produkte verfügbar

Bleiben Sie dran! Sobald weitere Produkte hinzugefügt wurden, werden sie hier angezeigt.